č.  13/VS/2018 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Otěšice - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 16.04.2018 Účinnost od: 18.05.2018
Uveřejněno v č. 4/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 195