č.  109/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Močerady - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 28.06.2019 Účinnost od: 10.08.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 459