č.  110/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Osvračín - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 08.07.2019 Účinnost od: 17.09.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 462