č.  1/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Kaceřov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 18.02.2003 Účinnost od: 25.03.2003 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 1/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 2