č.  77/VS/2012 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a obcí Chlum - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 27.12.2011 Účinnost od: 03.02.2012
Uveřejněno v č. 3/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 217