Dodatek  č.  18/VS/2016 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Sušice a obcí Dražovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 23.11.2015 Účinnost od: 22.12.2015 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 43