č.  10/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích - výkon přenesené působnosti na úseku sociálního zabezpečení
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Příspěvek na dopravu.;
Schváleno (Vydáno): 05.05.2004 Účinnost od: 10.06.2004 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 5/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 70