č.  92/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a obcí Nové Mitrovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 12.06.2020 Účinnost od: 08.10.2020 Zrušeno: 01.01.2026
Uveřejněno v č. 8/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 411