č.  7/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Lipová - provozování elektronické podatelny
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;
Schváleno (Vydáno): 22.02.2006 Účinnost od: 31.03.2006
Uveřejněno v č. 2/2006 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 17