č.  2/VPS/SPOD/3/2008
uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Mařenice - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Sociálně právní ochrana dětí.;
Schváleno (Vydáno): 13.02.2007 Účinnost od: 15.12.2007
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 5