č.  80/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Zbiroh a obcí Podmokly - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 28.01.2020 Účinnost od: 28.03.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 363