č.  35/VPS/Př/22/2019
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Vlastiboř - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 09.01.2019 Účinnost od: 01.02.2019 Zrušeno: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 77