Dodatek  č.  37/VPS/ÚPČ/1/2019
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rokytnice nad Jizerou a obcí Paseky nad Jizerou - výkon přenesené působnosti na úseku územně plánovací činnosti
Schváleno (Vydáno): 05.12.2018 Účinnost od: 28.12.2018 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 83