č.  10/VPS/94/2008
uzavřená mezi městem Frýdlant a obcí Heřmanice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 13.08.2007 Účinnost od: 01.09.2007 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 22