č.  73/VS/2015 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Týniště - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2014 Účinnost od: 16.04.2015
Uveřejněno v č. 3/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 171