Dodatek  č.  15/VS/2018 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Planá a obcí Brod nad Tichou - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 30.04.2018 Účinnost od: 23.05.2018 Zrušeno: 01.06.2021
Uveřejněno v č. 4/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 200