Dohoda  č.  13/VS/2014 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2013 Účinnost od: 24.01.2014 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 92