Dodatek  č.  34/VS/2012 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rokycany a obcí Smědčice - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 10.10.2011 Účinnost od: 16.11.2011
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 89