č.  75/VPS/ZR/8/2019
uzavřená mezi městem Semily a obcí Slaná - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 17.04.2019 Účinnost od: 30.04.2019 Zrušeno: 01.03.2023
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 179