č.  117/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Horšovský Týn a obcí Mezholezy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 09.10.2019 Účinnost od: 05.11.2019
Uveřejněno v č. 8/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 490