Dodatek  č.  102/VS/2015 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Blovice a obcí Vlčtejn - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 05.10.2015 Účinnost od: 17.11.2015 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 5/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 263

zrušeno 94/VS/2020 (KP)