Dodatek  č.  17/VS/2017 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nepomuk a obcí Sedliště - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 27.10.2016 Účinnost od: 23.12.2016
Uveřejněno v č. 1/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 35