Dodatek  č.  41/VS/2021 (KH)
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Trutnov a obcí Lampertice (uveřejněné v částce 4/2019 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje pod č. 91/VS/2019) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 17.05.2021 Účinnost od: 26.08.2021
Uveřejněno v č. 5/2021 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje na straně 134