Dodatek  č.  176/VS/2011 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a obcí Postřekov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 22.09.2011 Účinnost od: 25.10.2011
Uveřejněno v č. 7/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 591