Dohoda  č.  9/VS/2016 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.11.2015 Účinnost od: 29.12.2015 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje