Nařízení  č.  5/2016 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 24.10.2016 Účinnost od: 15.12.2016
Uveřejněno v č. 8/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 443