Nařízení  č.  1/2002 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 16.04.2002 Účinnost od: 15.05.2002 Zrušeno: 13.08.2011
Uveřejněno v č. 1/2002 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 2

zrušeno 4/2011 (KP)