č.  23/VS/2016 (KP)
mezi městem Domažlice a obcí Draženov - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 17.03.2016 Účinnost od: 18.04.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 271