č.  86/VPS/OP08/2007
uzavřená mezi Městem Hrádek nad Nisou a Obcí Bílý Kostel nad Nisou - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 28.03.2007 Účinnost od: 11.05.2007 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 182