Dodatek  č.  21/VPS/TP/6/2008
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a městem Lučany nad Nisou - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.09.2007 Účinnost od: 03.11.2007
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 44