Nařízení  č.  4/2011 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 11.05.2011 Účinnost od: 13.08.2011 Zrušeno: 30.06.2016
Uveřejněno v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 433

zrušeno 3/2016 (KP)