Nařízení  č.  2/2020 (KH)
Rady Královéhradeckého kraje
o zřízení přírodní památky Čertovy hrady
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana přírody a krajiny.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 02.03.2020 Účinnost od: 08.04.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje na straně 111