č.  1/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 27.04.2017 Účinnost od: 14.06.2017 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 1/2017 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 4