Obecně závazná vyhláška  č.  3/2004 (KK)
Zastupitelstva Karlovarského kraje
, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Nakládání s nebezpečnými odpady.;
Schváleno (Vydáno): 16.09.2004 Účinnost od: 15.10.2004
Uveřejněno v č. 8/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 82