č.  136/VPS/80/2015
uzavřená mezi městem Doksy a obcí Vrchovany - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 18.02.2015 Účinnost od: 18.03.2015
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 319