Dohoda  č.  12/VS/2007 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice (uveřejněné v částce 10/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje pod č. 15/VS/2004) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2006 Účinnost od: 29.12.2006 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 25