č.  118/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Nepomuk a obcí Tojice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 30.09.2020 Účinnost od: 01.12.2020 Zrušeno: 01.01.2026
Uveřejněno v č. 9/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 475