č.  22/VPS/Př/6/2018
uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Syřenov - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 26.09.2018 Účinnost od: 13.11.2018
Uveřejněno v č. 7/2018 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 85