č.  33/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a městem Nová Role - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 27.04.2016 Účinnost od: 19.05.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 3/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 133