Dodatek  č.  37/VPS/3/2006
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Frýdlant a obcí Kunratice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 23.01.2006 Účinnost od: 25.02.2006 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 2/2006 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 81