Nařízení  č.  4/2016 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se zrušuje nařízení č. 2/2010 o vydání závazné části Plánu oblasti povodí Berounky, Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;VODNÍ TOKY.;Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2016 Účinnost od: 30.06.2016
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 378