č.  34/VPS/OP/4/2013
uzavřená mezi městem Desná a městem Harrachov - zajišťování výkonu činnosti odle zákona o obecní policii a výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 31.10.2013 Účinnost od: 05.12.2013 Zrušeno: 02.06.2017
Uveřejněno v č. 6/2013 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 146

zrušeno 15/VPS/OP/4/2017_zru