Nařízení  č.  5/2002 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se vydává požární poplachový plán Plzeňského kraje
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 16.04.2002 Účinnost od: 15.05.2002 Zrušeno: 06.01.2004
Uveřejněno v č. 1/2002 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 23

zrušeno 1/2003 (KP)