č.  57/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Plasy a obcí Líté - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 13.03.2019 Účinnost od: 10.04.2019
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 304