č.  74/VPS/TP/17/2019
uzavřená mezi městem Semily a obcí Slaná - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 17.04.2019 Účinnost od: 30.04.2019 Zrušeno: 01.03.2023
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 177