Dodatek  č.  15/VPS/Př/4/2021
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a městem Jablonec nad Jizerou - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 02.02.2021 Účinnost od: 03.03.2021
Uveřejněno v č. 3/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 114