Dodatek  č.  58/VPS/OP/5/2021
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Turnov a obcí Radostná pod Kozákovem - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní polici
Schváleno (Vydáno): 05.08.2021 Účinnost od: 30.09.2021
Uveřejněno v č. 6/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 199