č.  1/VS/2018 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a městem Kožlany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 21.11.2017 Účinnost od: 03.01.2018 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 6