Nařízení  č.  6/2012 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Vlkonice", jejího ochranného pásma a vymezení bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2011 Účinnost od: 29.02.2012
Uveřejněno v č. 2/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 117