Seznam  č.  PU02/2016
Rady Pardubického kraje
seznam pozemků dotčených vyhlašovanými zvláště chráněnými územími
Oblasti úpravy:
Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 16.09.2016 Účinnost od: 16.09.2016
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Pardubického kraje na straně 416